Bateria FB-36 Ostra Góra


Opis:

Bateria FB-36 Ostra Góra należąca do dzieł obronnych fortu Bielany powstała około 1887 roku, a rozbudowano ją w 1910. Jej nazwa pochodzi od wzgórza na którym się znajduje. Dobrze zachowany obiekt o fosie obwodowej i przekroju klasycznym. Narys nieregularny, zbliżony do prostokąta o krótkim poprzełamywanym czole. Basteje w trzech narożnikach na lewym barku (pd) i w szyi (wsch). Wał kamienno-ziemny.


Materiały:


Zdjęcia: