Bateria FB-35 Srebrna Góra


Opis:

Bateria FB-35 Srebrna Góra, element zespołu dzieł obronnych fortu Bielany powstała w 1878 roku. Składa się z ziemnych stanowisk artyleryjskich rozdzielonych poprzecznicami dla ciężkiej artylerii. Narys prostego wału o poprzełamywanym czole, od strony barków krótkie odcinki wałów. Wał kamienno-ziemny od strony czoła. Obiekt zachowany jest w dobrym stanie i znajduje się przy Klasztorze Kamedułów na Srebrnej Górze, na skraju Lasu Wolskiego.


Materiały:


Zdjęcia: