Fort Bielany


Opis:

Fort Bielany (w dzisiejszych czasach nazywany również Krępak) powstał w latach 1908-12, jako ostatnio fort w Twierdzy Kraków i w głównej mierze miał pilnować dostępu do pobliskich wodociągów. Nie zdążono nadać mu własnego numeru. Posiadał on jedyny w całej twierdzy, typ rozproszony tzn. posiadał nieregularny narys, dopasowany do topografii terenu, mający na celu utrudnienie jego zniszczenia podczas ostrzałów artyleryjskich. Podczas jego budowy skorzystano z najnowszych doświadczeń architektury fortecznej. Fort składa się z dobrze zachowanych koszarów szyjowych, które zachowały dużą część elementów pancernych, schronem głównym z dobrze zachowanym zapleczem wałów i okopów wraz z podziemną przelotnią, na szczycie których znajduje się obserwacyjna kopuła pancerna, oraz schronu bojowego, który również posiadał unikalną kopułę pancerną, niestety skradzioną w 1965 roku. Oprócz tego fort posiadał zespół baterii dla ciężkich dział, jednak żadna z nich nie została zachowana, przez częściową zabudowę domkami jednorodzinnymi.


Materiały:


Zdjęcia: