XXI wiek

Większość fortów jest zdewastowanych i zapomnianych. Co jakiś czas niektóre obiekty znajdują swoich dzierżawców, jednak nie zawsze oznacza to dla nich lepsze czasy. Tak wygląda lista fortyfikacji, które zostały (lepiej lub gorzej) zagospodarowane:

FORT N-1 ZWIERZYNIEC: Blok koszarowy przekształcony na radiowy ośrodek nadawczy.
FORT 2 KOŚCIUSZKO: zachowana część fortu funkcjonuje jako siedziba radia RMF, restauracja oraz muzeum.
http://www.kopieckosciuszki.pl/
OSTRÓG BRAMNY WOLA JUSTOWSKA: Wartownia wynajęta pod działalność handlowo-usługową.
ZESPÓŁ BRAMNY 3b: W wartowni urządzono miejsce spotkań kulturowych.
https://www.facebook.com/galeria.podkopcem/
FORT 7 ZA RZEKĄ: Część fortu na swoje magazyny wykorzystuje firma produkująca znicze.
FORT N-8 ŁOBZÓW: Teren fortu wynajmuje wiele firm handlowo-usługowych.
FORT N-10 PRĄDNIK BIAŁY: Blok koszarowy zabudowany i przekształcony na halę produkcyjną.
BASTION III FORT KLEPARZ: W forcie mieści się obecnie klub muzyczny, piwnice win importowanych oraz parking.
http://www.fortykleparz.pl/
BASTION IVa LUNETA WARSZAWSKA: Część fortu przekształcono na hostel.
http://www.lunetahostel.pl/
PROCHOWNIA BASTIONU VI: Budynek prochowni wynajmuje firma handlująca meblami.
FORT BIELANY: Wchodzi w skład muzeum 'Otwarta Twierdza' fundacji Janus.
FORT 38 ŚMIERDZĄCA SKAŁA: Obiekt przekształcony na obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.
http://www.oa.uj.edu.pl/
FORT 39 OLSZANICA: W koszarach utworzono schronisko młodzieżowe, a teren przyforteczny zajmuje klub jazdy konnej.
http://www.mdk-dh.krakow.pl/fort/
PROCHOWNIA LAS WOLSKI: Budynki prochowni zajmuje dyrekcja krakowskiego zoo.
http://zoo-krakow.pl/
SCHRON AMUNICYJNY BIELANY: Wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze.
FORT 43 PASTERNIK: Na terenie fortu stacjonuje wojsko. Sam obiekt jest jednak nie zagospodarowany.
SCHRON AMUNICYJNY TONIE: Wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze.
FORT 44 TONIE: Główny obiekt muzeum 'Otwarta Twierdza' fundacji Janus.
https://www.facebook.com/muzeumtwierdzy/
FORT 45 MARSZOWIEC: Fort został przebudowany na hotel, jednak obecnie gmina szuka dla niego nowego właściciela.
FORT 47a WĘGRZCE: Podobnie jak fort Marszowiec został wyremontowany, a następnie firma, która nim gospodarowała zbankrutowała.
FORT 47 ŁYSA GÓRA: Obiekt znajduje się na terenie prywatnego osiedla. Trwają prace renowacyjne w forcie.
http://www.euro-projekt.krakow.pl/
FORT 49a DŁUBIA: Wchodzi w skład muzeum 'Otwarta Twierdza' fundacji Janus.
FORT 49 KRZESŁAWICE: W forcie mieści się młodzieżowy dom kultury oraz miejsce martyrologii.
http://www.mdkfort49.krakow.pl/
FORT 49 1/4 GRĘBAŁÓW: W forcie znajduje się klub jazdy konnej 'Ognisko TKKF Przyjaciel Konika'.
http://www.przyjacielkonika.republika.pl/
FORT 50 1/2 O BARYCZ: Mieści się w nim ośrodek szkoleniowy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
FORT 50 1/2 W KOSOCICE: Wynajęty osobie prywatnej, która urządziła w nim swoją pracownię.
FORT 51 RAJSKO: Wchodzi w skład muzeum 'Otwarta Twierdza' fundacji Janus.
FORT 51 1/2 SWOSZOWICE: W forcie mieści się Muzeum Spraw Wojskowych.
https://mswojsk.com/
FORT 52a JUGOWICE: W forcie powstaje Muzeum Ruchu Harcerskiego.
http://www.zurawarchitekt.pl/Muzeum-Ruchu-Harcerskiego
FORT 52 BOREK: Obiekt remontowany, będzie się w nim mieścił 'Klub Kultury Kliny'.
http://kkkliny.krakow.pl/
FORT 52 1/2 N SIDZINA: W obiekcie znajduje się Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.
http://www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl/
FORT 52 1/2 S SKOTNIKI: W forcie rozpoczęły się prace renowacyjne, by w przyszłości mógł być zaadaptowany przez Fundację Hipoterapii.
http://fundacja-hipoterapia.pl/
FORT 53a WINNICA: Wchodzi w skład muzeum 'Otwarta Twierdza' fundacji Janus.