Fort St IV Dębniki


Opis:

St IV Dębniki, ziemny fort piechoty, podobny do St III. Splantowany częściowo już po wojnie pod budowę domków jednorodzinnych. Na jego przedpolu mieściła się radiostacja.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.