Kawerna schronowa Zakrzówek II


Opis:

Kawerna Schronowa Zakrzówek II znajduje się w pobliżu szańca FS-29, w samym centrum Skał Twardowskiego. Jest "naruszona" przez bezmyślne próby jej wysadzenia. Nie wiadomo czy autorami kawerny były wojska austriackie czy pracownicy kamieniołomu. W latach powojennych służyła jako piwnica dla mieszkańców pobliskiego osiedla.


Materiały:


Zdjęcia: