Szaniec FS-27


Opis:

Szaniec FS-27 powstał w latach 1849-55. Rozpiętość szańca mierzona w najszerszym miejscu liczyła ok. 110 m w granicach przeciwstoku fosy i 66 m w linii korony wałów. Został zniwelowany podczas rozbudowy kamieniołomu w okresie międzywojennym.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.