Szaniec FS-24


Opis:

Szaniec FS-24 z lat 1866-67, wraz z FS-23 strzegł traktu wiedeńskiego. Dwa sąsiednie szańce łączył wał, a między nimi znajdowała się działownia, służąca do przechowywania armat podczas pokoju. FS-24 został splantowany w latach międzywojennych.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.