Szaniec FS-23


Opis:

Szaniec FS-23 z 1865 roku, wraz z FS-24 strzegł traktu wiedeńskiego. Dwa sąsiednie szańce łączył wał, a między nimi znajdowała się działownia, służąca do przechowywania armat podczas pokoju. Szaniec został zniesiony w latach międzywojennych.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.