Szaniec FS-19


Opis:

Szaniec FS-19 powstał w latach 1850-55 nad nieistniejącymi już wiślanymi starorzeczami w Płaszowie. Był największym szańcem tego obszaru, o około 125 m. w granicach przeciwstoku fosy i 84 m. w linii korony wałów. Wraz z FS-18 stanowił wschodni front prawobrzeżnej części twierdzy. Również splantowany w latach międzywojennych.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.