Szaniec FS-18


Opis:

Szaniec FS-18 powstał w latach 1850-55 nad nieistniejącymi już wiślanymi starorzeczami w Płaszowie. Wraz z FS-19 stanowił wschodni front prawobrzeżnej części twierdzy. Został splantowany w latach międzywojennych.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.