Bateria FB-28 Zakrzówek


Opis:

Informacje:

Bateria FB-28 Zakrzówek jest najstarszym zachowanym obiektem tego typu w całej twierdzy. Usypano ją w 1854 roku. Otrzymała formę zwykłego odcinka niskiego wału o łukowatym narysie, co zapewniało duży sektor ostrzału, charakterystyczne dla austriackich baterii polowych tego okresu.

Uzbrojenie:

brak danych

Dalsze losy:

Mimo swojego wieku bateria nadal jest dobrze czytelna w terenie. Znajduje się przy niej linia niemieckich okopów z lat 1944-45.

Stan zachowania obiektu: zachowany


Materiały:


Zdjęcia: