Bateria FB-28 Zakrzówek


Opis:

Bateria FB-28 Zakrzówek powstała około 1870 roku. Otrzymała formę zwykłego odcinka niskiego wału o łukowatym narysie, co zapewniało duży sektor ostrzału, charakterystyczne dla austriackich baterii polowych tego okresu. Mimo swojego wieku nadal jest dobrze czytelna w terenie. Znajdują się przy niej polskie fortyfikacje z lat późniejszych.


Materiały:


Zdjęcia: