Bastion VIII


Opis:

Bastion VIII, tzw. półbastion powstał zapewne w XXIII wieku, przekształcony około 1809 roku, a zmodernizowany w latach 1863-65. Przylega on do fortu 31 Benedykt. W pełni zachowany obiekt, opatrzony kutą w skale fosą. Dodatkowo podczas II wojny światowej niemieckie wojska umieściły na nim trzy stanowiska przeciwlotnicze typu FLAK.


Materiały:


Zdjęcia: