Fort N-1 Zwierzyniec


Opis:

Fort N-1 Zwierzyniec powstał w latach 1908-09, w miejscu dawnego szańca FS-2. Typowy fort międzypolowy obrony bliskiej "nowego rdzenia" (Noyauzwischenwerk). Posiada ziemny wał ze stanowiskami piechoty i stanowiskami lekkich dział po dwa na czole i prawym barku oraz fosę o stoku spłaszczonym. W linii szyi znajduje się blok schronowo - koszarowy, murowany, częściowo z cegły, a częściowo z kamienia na zaprawie cementowej. Strop, który był równocześnie dachem zbudowany został z betonu na dźwigarach żelaznych, między którymi znajduje się blacha. Pierwotnie obsypany był płaszczem ziemnym od czoła i boków. Dwa wejścia po bokach zabezpieczone było dwuskrzydłowymi drzwiami stalowymi, a okna od zewnątrz kratami i dwu skrzydłowymi okiennicami z otworami strzelniczymi od wewnątrz. Budynek schronowo-koszarowy składał się z pomieszczenia załogi ze studnią (73m2 dla 58 żołnierzy), pomieszczenia oficerskiego (6m2), magazynu amunicji (2,10m2), wychodka (2,25m2) oraz szamba i dwóch przedsionków. Uzbrojenie fortu składało się z 6 lekkich dział 8cm/M75. W latach 1926-1927 obiekt adaptowano na rozgłośnię Polskiego Radia, niszcząc przy tym jego dawne walory. W czasie przystosowania fortu na potrzeby nadajnika radiowego usunięto nasyp ziemny bloku koszarowo-schronowego i zlikwidowano schrony przy stanowiskach artyleryjskich. Na obecną chwilę w forcie zachowały się widoczne stoki i wały, a także budynek koszarowy, któremu dobudowano dodatkową kondygnację. Nadal służy jako rozgłośnia radiowa, a na jej terenie przebywać mogą wyłącznie pracownicy.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018