Fort 7 Za Rzeką


Opis:

Fort 7 Za Rzeką nazywany również Bronowice powstał w miejscu szańca FS-7 z lat 1855-56. Przebudowa szańca na stały fort reditowy rozpoczęła się w 1856 roku, a ukończona dopiero 1868. Jego powstanie, tak jak i w przypadku fortu 9 Krowodrza było wyrazem powrotu do projektu Wurmba z lat 50, zarzuconego chwilowo w obliczu wojny krymskiej. Forty te wzmocniły najbardziej eksponowany, północno-zachodni odcinek twierdzy, w ogóle pozbawiony do tej pory dzieł stałych. Fort delikatnie odbiega wzorowi z lat 50 XIX wieku. Śródszaniec stanowi tu parterowa redita, otoczona obszernym dziedzińcem i wałem, bronionym kaponierami typu kocie uszy. Nachylenie przeciwstoku pozwala na dokonywanie swobodnych wypadów załogi. Odmiennie skonstruowana jest jedynie kaponiera wewnętrzna. Jej zdwojenie ma zapewnić skuteczniejszą obronę w okrążeniu, zawarty zaś w niej dziedziniec, dając dodatkowe ogniwo obrony, ma na celu pogłębienie obrony również od strony zapola. Około 1908 roku wzniesiono w lewym narożniku barku i szyi tradytor-działobitnie. Fort przez cały XX i początek XXI wieku był własnością wojska i służył jako magazyn. Obecnie jest własnością Agencji Mienia Wojskowego i nie jest dostępny publicznie. Część obiektu dzierżawi drukarnia.


Materiały:


Zdjęcia: