Fort 2 Kościuszko


Opis:

Fort 2 Kościuszko powstał w latach 1850 - 1856, wokół kopca Kościuszki. Jest to fort cytadelowy przystosowany do samodzielnej obrony. Architektura fortu nawiązuje wyglądem do średniowiecznych zamków. Zawiera liczne formy neogotyckie i neorenesansowe. Został zaprojektowany przez zespół Bernard von Caboga, Franz Pidoll von Quintenbock oraz Feliks Księżarski. W roku 1854 dysponował 60 armatami i haubicami oraz 6 moździerzami, a załoga liczyła 732 żołnierzy i oficerów. W latach 1907 - 1910 dobudowano zespół ostrogów bramnych przy ulicach: Ks. Józefa, Hoffmana i Królowej Jadwigi, włączając fort do nowego rdzenia Twierdzy. Odrębność kopca od Fortu podkreślona jest murem obwodowym i izbą strażnika, wzniesione przez Austriaków wraz z neogotycką kaplicą Bł. Bronisławy zbudowaną wg. projektu Feliksa Księżarskiego, jako rekompensata za zburzony XVIII wieczny kościółek pod wezwaniem Bł. Bronisławy. W czasie ataku na Twierdzę w dniach 5 - 6 grudnia 1914 roku, baterie możdzierzy fortecznych wzięły aktywny udział w ostrzale oddziałów rosyjskich zgrupowanych wokół Bieżanowa. Podczas II wojny światowej Niemcy wycofując się wysadzili w powietrze kaponiery zachodniego frontu. Dzieło niszczenia kontynuowano po wojnie. W latach 1945 - 1956 wyburzono bastion południowo - zachodni, większość pomieszczeń bastionów II i III, kaponiery i nadszańce oraz znacznie zdewastowano cały fort. Dopiero protest środowiska naukowego z prof. Januszem Bogdanowskim na czele spowodował przerwę w dalszej dewastacji. W latach 70. XX wieku rozpoczęto prace adaptacyjne (zespół pod kierownictwem architekta Wiesława Nowakowskiego), doprowadzając do przeznaczenia budynku koszar wraz z kaponierą wewnętrzną północną, bastionem IV i kurtyną II - IV na hotel i restaurację. Obecnie fort 2 Kościuszko mieści: radio RMF FM, muzeum, hotel i kawiarnie, a miasto przeznaczyło fundusze na dalsze renowacje.


Materiały:


Zdjęcia:

    WKRÓTCE - WIOSNA 2018