Bastion VI


Opis:

Bastion VI powstał w latach 1863-65 jako ziemne, obszerne dzieło. Zniwelowany po 1909 roku. Zachowała się jedynie prochownia.


Materiały:


Zdjęcia:

Obiekt nie istnieje, w galerii zdjęcie jego dawnej lokalizacji.